Focusing workshop on Sexuality and Passion October 7th and 14th, 2020

An international focusing teacher and coordinator Kati Kimchi will run a focusing workshop on Sexuality and Passion on the 7th and 14th of October, 2020. The workshop is held online in Zoom.

Kati Kimchi is a Focusing-oriented Coordinator who has been teaching and facilitating Focusing in her clinic for more than 10 years. The crossing of Focusing and Sexuality was born out of her need to explore the sensitive issues of sexuality. Over the years Kati has learned that entering emotional space through issues around sexuality enables direct contact with the deepest parts of our inner world, safety issues, communications, and creativity and leads to a unique shift.

Content of the Workshop:

Oct 7, 2020 at 6-7.30 pm (EET) AN INTRODUCTION TO FOCUSING AND SEXUALITY. Benefits of combining focusing with sexuality.

Oct 14, 2020 at 6-8.30 pm (EET) PASSION

What is my relationship with passion?
What is the difference between passion as a life force and creation, and sexual desire?
Is both legitimacy the same?

To whom: For focusers who are interested in how focusing can be applied to different topics, even intimate ones, without having to share the content of their own process and for focusers who are interested in dealing with sexuality and passion through focusing.
The workshop is intended for focusers, so participation requires completion of at least a Focusing I level training. The workshop language is English and it is an online course (Zoom).

The topics of the workshop will be handled safely and with respect for everyone’s privacy.

Price: 90 euros

Registering: Please send a binding registration in yhdistys@fokusointi.fi by September 28, 2020, at the latest. Payment information and a Zoom link will be sent to those who have registered.

More about Kati and her work: https://www.focusing-sexuality.com/copy-of-4 and https://www.focusing-sexuality.com/copy-of-3

The workshop is organized by the Finnish Focusing Association. www.fokusointi.fi.

Fokusointityöpaja: Seksuaalisuus ja intohimo 7.- ja 14.10.2020

Kansainvälinen fokusointiopettaja ja -koordinaattori Kati Kimchi Israelista ohjaa 7.10. ja 14.10.2020 Suomen fokusointiyhdistyksen järjestämän fokusointityöpajan seksuaalisuudesta ja intohimosta.

Kati Kimchillä on yli kymmenen vuoden kokemus fokusointiohjauksesta ja asiakastyöskentelystä. Fokusoinnin yhdistäminen seksuaalisuuteen syntyi hänen tarpeestaan tutkia seksuaalisuuteen liittyviä herkkiä aiheita. Vuosien aikana Kati on havainnut, että seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten avulla saadaan yhteys sisäisen maailman syvimpiin sisäisiin osiin, kuten turvallisuudentunteeseen, itseilmaisuun, uuden luomiseen ja elämänvoimaan. Tämä yhteys antaa mahdollisuuden muutoksiin elämässämme.

Kurssikieli on englanti ja se pidetään nettikurssina (Zoom).

Työpajan aiheita käsitellään turvallisesti jokaisen yksityisyyttä kunnioittaen.

Työpajan sisältö:

ke 7.10.2020 klo 18.00 – 19.30 Johdantoa aiheeseen fokusointi ja seksuaalisuus. Mitä hyötyä on fokusoinnin yhdistämisessä seksuaalisuuteen?

ke 14.10.2020 klo 18.00 – 20.30 Intohimo: Mikä on suhteeni intohimoon? Mitä eroa on intohimolla seksuaalisena haluna ja elämänvoiman ja luovuuden lähteenä? Onko molemmat yhtä hyväksyttäviä?

Kenelle: Fokusoijille, jotka ovat kiinnostuneita, miten fokusointia voi soveltaa erilaisiin aihepiireihin, jopa henkilökohtaisiin, ilman että tarvitsee jakaa oman prosessin sisältöä. Fokusoijille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään seksuaalisuutta ja intohimoa fokusoinnin avulla. Osallistuminen edellyttää fokusoinnin perusteiden osaamista, kykyä löytää kehotuntu ja työskennellä sen kanssa.

Kurssin hinta:

60 euroa Suomen fokusointiyhdistyksen jäsenille, 90 euroa muille kuin jäsenille.

Sitovat ilmoittautumiset 28.9.2020 mennessä osoitteeseen yhdistys(at)fokusointi.fi. Ilmoittautuneille lähetetään maksutiedot ja zoom-linkki.

Katin englanninkieliset kotisivut: https://www.focusing-sexuality.com/copy-of-4 ja https://www.focusing-sexuality.com/copy-of-3

Workshop info in English.