Etusivu

Mikä fokusoinnissa on erityistä?

Fokusointi elvyttää ja vahvistaa kehotietoisuutta. Ainutkertaista fokusoinnissa on se, että sen avulla on mahdollista itsenäisesti tunnistaa kehollisia merkityksiä elämäämme liittyvistä asioista ja tapahtumista. Nämä tuntemuksetovat alkuun hämäriä tai epäselviä – samalla tavoin kuin kameran linssin kautta näkyvä kohde, joka kohdentamisen jälkeen tulee selkeäksi ja tarkaksi. Samoin käy fokusoidessamme. Kohdenta­essamme huomiomme kehomme viesteihin, pysähtymällä ja antamalla niille tilaa, keholliset merkitys­tuntemukset alkavat selkiintyä ja avautua esiin nousevien sanojen, kuvien, symbolien tai liikkeen myötä.

Tämä selkiytyminen avaa usein jotain yllättävää ja kuitenkin niin oikealta tuntuvaa. Fokusointia harjoittaessa jotain lukossa tai piilossa ollutta vapautuu ja kehollinen olotila helpottuu. Säännöllisen fokusoinnin tuottamien kehomuutosten myötä suhde itseemme muuttuu aidommaksi ja selkeämmäksi.

Kehollinen merkitystuntemus on meille jokaiselle luontainen ominaisuus ja kuitenkin sen kuuntelu vaatii usein harjoittelua. Kehotuntemus ei muodostu ainoastaan emootioista, kuten pelosta tai rakkaudesta. Se ei ole myöskään pelkästään fyysinen aistimus, kuten kipu hartioissa. Kun kiteytyneet tunteet, tuntemukset ja reaktiot estävät meitä elämästä täyttä elämää, tarvitaan syvemmällä meissä olevien merkityksien
tunnistamista, jolloin ne alkavat itse muuttua, askel askeleelta, niille itselleen oikeassa tahdissa. Kehollinen työskentely auttaa meitä ymmärtämään paremmin itseämme ja omaa elämäämme. 

Fokusoinnin käytäntö on sekä tyhjentymättömän arvoituksellista että luontevan järkeenkäypää. Se on elävöittävää ja selkiyttävää silloinkin, kun mitään erityisiä ongelmia tai umpikujia, sillä fokusoinnin avulla voit vahvistaa ja eritellä myös positiivisia asioita, kehitellä ideoita ja lisätä luovuuttasi.