Yhdistys

Suomen fokusointiyhdistyksen tarkoitus on edistää fokusoinnin harjoittamista ja tehdä tunnetuksi Eugene T. Gendlinin kehittämää fokusointimenetelmää Suomessa. Yhdistys vaalii menetelmän opettamisen laatua, muodostaa ja välittää fokusointia koskevaa tietoa, pitää yhteyttä kansainväliseen fokusointiyhteisöön ja luo ja ylläpitää yhdistyksen tavoitteita tukevia yhteistyösuhteita.

Yhdistys järjestää tiedotustapahtumia, julkaisee listaa yhdistyksen tunnustamista ja New Yorkin Fokusointi-instituutin hyväksymistä opettajista ja opettajaharjoittelijoista Suomessa sekä rohkaisee ihmisiä, jotka haluavat käyttää ammatissaan fokusointia, hankkimaan Fokusointi-instituutin (The International Focusing Institute, NY) hyväksymän sertifioidun koulutuksen.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sertifioidut fokusoinnin ammattilaiset, fokusoinnin perustaidot Suomen fokusointiyhdistyksen tai vastaavan tahon tunnustaman koulutuksen kautta hankkineet henkilöt sekä kaikki, jotka ovat kiinnostuneet edistämään yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista.

Jäseneksi liittyminen
Voit pyytää liittyä jäseneksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhdistys(at)fokusointi.fi. Kerro nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi jäsenrekisteriämme varten. Vuoden 2019 jäsenmaksu on 25 €.

Yhdistyksen hallitus
Puheenjohtaja:  Sari Pekki
Jäsenet: Maria Hakasalo ja Paula Ojaniemi
Varajäsen: Virpi Lehtinen